Vårsegling 2017 i Sörmland

Seglingsdatum: 2-4/6-17

Starttider: Fritt

Deltagaravgift

  • 200:- Båt. Betalas till BG 815-5616 (SXK Sörmlandskretsen) samtidigt med anmälan. Ange 24-timmars och namn när du betalar.

Deltagaranmälan

  • Anmäl dig till 24-timmarsseglingarna i Sörmland 

Startplatser

446 Oxelösund tas bort som startpunkt. Ny startpunkt Vinterklasen.

Se ny PoD efter 1/4.

  • 445 Vinterklasen (ny startplats)
  • 448 Ledskär
  • 451 Tvären
  • 453 Hållsviken
  • 458 Svarthäll

Seglingshandlingar