Vårseglingen 2016 i Bottenviken

Seglingsdatum

Starttider

Startplatser

Deltagaravgift

Deltagaranmälan

  • Anmäl dig till 24-timmarsseglingarna i Bottenviken

Seglingshandlingar

  • Riksregler
  • Lokala föreskrifter
  • Startlista
  • Punkt- och distanstabell
  • Loggboksblad

Punktkort