24-timmarsseglingarna i Stockholm

Segla Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar i Stockholm. Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets arrangerar seglingarna i skärgården.

Vill du uppleva hur det är att göra en långfärdssegling men känner att du saknar tid för det? Då är Svenska Kryssarklubbens 24-timmarssegling rätt utmaning för dig!

Glad kvinna vid rodret under 24-timmarssegling.

Karin Holstad seglar 24-timmars på båten Sjöugglan. Foto: Peter Holstad

Vi kör tre seglingar: Ensamseglingen, vårseglingen och höstseglingen.

Ensamseglingen är en unik segling som bara finns hos oss i Stockholm. Den körs lördagen före midsommar. Du startar 07.00 från en av startplatserna mellan Singö och Trosa och seglar till den gemensamma målgången vid punkt 553 Norrviken på tolv timmar. Och som du säkert räknat ut så är det en single-handed-segling, du seglar ensam ombord.

Ensamseglingen har samling efter målgången i Stockholmskretsens uthamn, Norrviken på Runmarö-Storön.

Vår- och höstseglingen körs enligt samma upplägg: Du väljer en av startplatserna mellan Singö och Trosa och seglar non-stop med besättning. Seglingarna finns i varianterna 12, 24, 48, 72, 96 och 120 timmar.

  • Vårseglingen körs första helgen i juni. 2018 är målgången söndagen den 3 juni.
  • Höstseglingen körs första helgen i september. 2018 är målgången söndagen den 2 september.

1-Hasse_Thom_Stefan

Norr om oss arrangeras seglingar av Eggegrundskretsen, söder om oss av Sörmlandskretsen och S:t Annakretsen. I Mälaren arrangerar Västermälarkretsen seglingar från Stockholms Stadshus och västerut.

Seglingar i Stockholmskretsen