24-timmarsseglingarna i Stockholm

Segla Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar i Stockholm. Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets arrangerar seglingarna i vattnen mellan Bråviken och norra Gästrikekusten.

Vill du uppleva hur det är att göra en långfärdssegling men känner att du saknar tid för det? Då är Svenska Kryssarklubbens 24-timmarssegling rätt utmaning för dig!

Glad kvinna vid rodret under 24-timmarssegling.

Karin Holstad seglar 24-timmars på båten Sjöugglan. Foto: Peter Holstad

Vi kör tre seglingar: Ensamseglingen, vårseglingen och höstseglingen.

Ensamseglingen är en unik segling som bara finns hos oss i Stockholm. Den körs lördagen före midsommar som 2020 infaller den 13 juni. Du startar 07.00 från en av startplatserna mellan Singö och Trosa och seglar till den gemensamma målgången vid punkt 553 Norrviken på tolv timmar. Och som du säkert räknat ut så är det en single-handed-segling, du seglar ensam ombord. Ensamseglingen har samling efter målgången i Stockholmskretsens uthamn, Norrviken på Runmarö-Storön.

Vår- och höstseglingen körs enligt samma upplägg: Du väljer en av startplatserna mellan Hudiksvall och Bråviken och seglar non-stop med besättning. Seglingarna finns i varianterna 12, 24, 48, 72, 96 och 120 timmar.

  • Vårregattan körs första helgen i juni. 2020 är målgången söndagen den 7 juni.
  • Höstregattan körs första helgen i september. 2020 är målgången söndagen den 6 september.

1-Hasse_Thom_Stefan

I Mälaren arrangerar Västermälarkretsen seglingar från Stockholms Stadshus och västerut.

Seglingar i Stockholmskretsen