Höstregattan 2023 vid Svealandskusten, Jungfrukusten och på Åland

Kortfattat

 • Segla så långt som möjligt på en bestämd tid.
 • Tjugotvå startplatser mellan Lönö i Bråviken och Hudiksvall; detta för att Stockholmskretsen nu administrerar regattor för grannarna Sörmlands-, Uppsala-Roslags- och Eggegrundskretsarna.
 • Skutseglingen startar bara vid 552 Grönö.
 • Målgång där du startade.
 • Starttider. De kortare seglingarna startar vid ett distinkt klockslag. Du får inte starta före. Startar du efter så slösar du tid. För de längre seglingarna 48-120 timmar kan du starta mellan klockan 12 och 20. Vi rekommenderar start klockan 12.00 för ett mer samlat startfält.
  • 12-timmars: lördag klockan 07.00.
  • 24-timmars: lördag klockan 12.00.
  • 24-timmars för skutor: lördag klockan 11.30 från 552 Grönö
  • 48-timmars: fredag klockan 12.00-20.00.
  • 72-timmars: torsdag klockan 12.00-20.00.
  • 96-timmars: onsdag klockan 12.00-20.00.
  • 120-timmars: tisdag klockan 12.00-20.00.

Resultat från höstregattan 2023

Höstens 24-timmarsregatta 2023 seglades helgen lördag 2 september – söndag 3 september.

Vädret kännetecknades av varierande vindar eller stiltje. Flera seglare valde att bryta seglingen.

2 deltagare valde att segla 48 timmar med start på fredagen den 1 september: skärgårdskryssaren Kajsa med Martin Hagström som skeppare och X-412 Xenia med skeppare Joakim Karlsson som gjorde come back efter ca 20 års uppehåll. Övriga nöjde sig med kortare distanser.

Resultatlista med seglade rutter, rev. A

Resultatlista med maratondistanser, rev. A

Välkomna till vårregattan första helgen i juni 2024! 24-timmars Classic startar lördagen den 1 juni 2024 kl 12.00!

Deltagaranmälan

>> Anmäl dig till Höstregattan vid Svealandskusten 2023

Betala in startavgiften, 200 kronor (ej medlem) eller 175 kronor (medlem) på plusgirokonto 166 95 92-6, för att din anmälan ska vara giltig. Ange båtens namn och segelnummer i betalningen. Startavgiften omfattar båt, befälhavare och gastar. Startavgiften betalas inte tillbaka.

Om du behöver ändra eller komplettera deltagaranmälan så gör du det i anmälningssystemet. Om du inte hittar din deltagaranmälan: logga in!

Behöver du den orangea deltagarvimpeln kostar den 159 kronor inkl. porto. Beställ via mejl från arne@24-timmars.nu. Vi vill ha din beställning senast den 23 augusti. PostNord delar ju inte post varje dag!

Gastar

Gastar får plakettdistans och plaketter om de deltar på ett kvalificerat sätt och är anmälda. Rutinen för gastanmälan är en tvåstegsmanöver:

Skeppare som söker gastar: Berätta detta i din deltagaranmälan. Där finns ett fält för att berätta att du söker gastar. I den preliminära startlistan syns det att du söker gastar.

Du som letar efter en båt att gasta på: Skriv ett inlägg på 24-timmars facebooksida.

Seglingshandlingar

Mobilappen

Appen 24-timmars finns i Google Play för Android och i Apple App Store för iOS.

För mer information, se Appen 24-timmars – PoD och planering och Appen 24-timmars – föra loggbok.