Ensamseglingen i Stockholm 2020

 Ensamseglingen går av stapeln lördagen före midsommar. I år betydde det den 13 juni 2020.

Preliminärt resultat

Det preliminära resultatet för seglingen finns här.

KIMs seglarbrev hittar du här.

På grund av Corona restriktionerna anordnades inte någon samling i Norrviken. Detta innebär målgång vid startpunkten.     

Startavgift

  • Skeppare, medlem i Kryssarklubbens Stockholmskrets 150 kronor.
  • Skeppare, inte medlem i Kryssarklubbens Stockholmskrets 175 kronor.
  • Orange deltagarvimpel, pris 159 kronor inkl. porto. Beställ via mejl till arne@24-timmars.nu.

Startavgiften betalas in på plusgirokonto 166 95 92-6. Betalningsmottagare är ”24-timmars, Kryssarklubbens Stockholmskrets”. Ange att det gäller ensamseglingen, och som referens båtens namn och segelnummer.

Kortfattat

  • Ensam ombord, single-handed.
  • Tretton startplatser mellan Trosa och Singö. Starta lördag kl 07.00.
  • Segla så långt som möjligt på tolv timmar.
  • I år gäller målgång vid samma punkt du startade vid.
  • Ingen gemensam samling i år.

12_ensam-20.jpg

Deltagaranmälan

>> Anmäl dig till Ensamseglingen i Stockholm 2020

Behöver du den orangea deltagarvimpeln kostar den 159 kronor inkl. porto. Beställ via mejl från arne@24-timmars.nu.

Seglingshandlingar för ensamseglingen 2020

Handlingarna nedan är uppdaterade.

Mobilappen

Appen 24-timmars finns i Google Play för Android och i Apple App Store för iOS.

  • innehåller alla punkter och distanser
  • kan användas för att planera seglingen

För mer information, se Appen 24-timmars – PoD och planering och Appen 24-timmars – föra loggbok.