Höstregattan 2018 i Stockholm/Sörmland

Höstens 24-timmarssegling 2018 seglades helgen lördag 1 september – söndag 2 september.

Resultat

Resultat med rutter, rev. A, ordnade efter seglingsperiod, startplats och plakettdistans.

Resultat med godkänd plakettdistans, rev. A. och deltagarnas maratondistanser.

Är det något som är fel eller som behöver förklaras? Mejla till loggbok@24-timmars.nu!

Nu är fyren Skötrökan, mellan Fjärdlång och Huvudskär, tänd igen. För oss 24-timmarsseglare och alla andra. Anteckna i loggboken om du ser henne lysa i natten. Fl R 3 s är karaktären. Lysvidden bör vara cirka 4 M. Positionen finns i sjökortet. Läs mer om projektet att renovera och tända Skötrökan i facebookgruppen ”Skötrökans vänner”.

Maratonlistan för Stockholmskretsen efter 2018 års seglingar

Den totala maratonlistan har växt till att bli 18 sidor. Därför finns också ett utdrag ur listan som visar seglare med resultat från de tre senaste åren som är 5 sidor lång. Placeringsnumren är de samma i bägge listorna.

Kortfattat

 • Segla så långt som möjligt på en bestämd tid.
 • Arton startplatser mellan Bråviken och Öregrundsgrepen. Vi rekommenderar start vid 552 Grönö för ett mer samlat startfält. Skutseglingen startar bara vid 552 Grönö.
 • Målgång där du startade.
 • Starttider. För de längre perioderna rekommenderar vi start klockan 12.00 för ett mer samlat startfält.
  • 12-timmars: lördag klockan 07.00.
  • 24-timmars: lördag klockan 12.00.
  • 48-timmars: fredag klockan 12.00-20.00.
  • 72-timmars: torsdag klockan 12.00-20.00.
  • 96-timmars: onsdag klockan 12.00-20.00.
  • 120-timmars: tisdag klockan 12.00-20.00.

Deltagaranmälan

>> Anmäl dig till Höstregattan i Stockholm/Sörmland 2018.

Betala in startavgiften, 200 kronor (ej medlem) eller 175 kronor (medlem) på plusgirokonto 166 95 92-6, för att din anmälan ska vara giltig. Ange båtens namn och segelnummer i betalningen. Startavgiften gäller båt, befälhavare och gastar. Startavgiften betalas inte tillbaka.

Behöver du den orangea deltagarvimpeln kostar den 159 kronor inkl. porto. Beställ via mejl från arne@24-timmars.nu.

Gastar

Gastar får plakettdistans och plaketter om de har fyllt 15 år, utför kvalificerade uppgifter ombord och är anmälda. Rutinen för gastanmälan är en tvåstegsmanöver:

Anmälningssystemet kommer att vidareutvecklas så att skepparen den vägen kan skicka ut inbjudan att gasta ombord. På motsvarande sätt ska en potentiell gast kunna skicka ett fråga om hen får gasta ombord.

Skeppare som söker gastar: Berätta detta i din deltagaranmälan. Där finns ett fält för att berätta att du söker gastar. I den preliminära startlistan syns det att du söker gastar.

Du som letar efter en båt att  gasta på: Skriv ett inlägg på 24-timmars facebooksida.

Seglingshandlingar för höstregattan 2018

Mobilappen

Appen 24-timmars för iOS och Android:

 • innehåller alla punkter och distanser
 • innehåller startlistan
 • kan användas för att föra loggbok under pågående segling
 • kan användas för att rapportera loggboken efter avslutad segling

För mer information, se Appen 24-timmars – PoD och planering och Appen 24-timmars – föra loggbok.