Vårseglingen 2015 i Stockholm

Natten är kort. 24-timmarsseglingen körs första helgen i juni. I år betyder det helgen kring nationaldagen 5–6 juni. Även i år har du möjligheten att starta fredag, gemensam målgång på lördagen vid Grönö och samling med middag på Bistro Björkvik, Ingarö.

Nytt för i år är att du också kan starta från punkt 552 Grönö

Du som föredrar det traditionella upplägget med målgång på söndagen vid din startpunkt kan fortfarande segla så. Du som seglar 12-timmarsvarianten, kolla upp de olika starttiderna på lördagen och söndagen.

Resultat av vårseglingen 2015 efter granskning i 24-timmarskommittén

Är det något som behöver förklaras i resultaten? Skicka i så fall din fråga per mejl till loggbok@24-timmars.nu

Deltagaranmälan

För dig som är skeppare: Innan du gör din anmälan, kontrollera att din båt har LYS/SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande tabell. Om inte, använd alternativet: Båten saknar SXK-tal, jag behöver få ett SXK-tal fastställt. Ladda sedan ner och skicka in ansökningsblanketten för SXK-tal. Det är SRS-tabellens kolumn SRS som gäller oavsett om man seglar med eller utan undanvindssegel.

För att din anmälan ska vara giltig måste du betala deltagaravgiften. Inbetald avgift återbetalas inte. Beställda vimplar börjar levereras V22.

Det är samma anmälningsformulär för skeppare och gast. Valet av roll ombord görs i punkt 24 på sidan 3. Ett ifyllt formulär per person behövs för dem som vill få plakettdistansen tillgodoräknad.

Anmäl dig senast 31 maj för att vi ska få med ditt namn och din båt i startlistan och för att du ska få bord vid middagen på lördagen.

Startavgift

 • Skeppare, medlem, 175 kronor.
 • Skeppare, inte medlem, 200 kronor
 • Anmäld gast. Startavgiften ingår i skepparens startavgift. För att tillgodoräkna sig plakettdistans och få plaketter skall gasten ha fyllt 15 år, utföra kvalificerade uppgifter ombord och anmäla sig.
 • Orange deltagarvimpel 144 kronor inklusive porto.

Startavgiften betalas in på plusgirokonto 166 95 92-6. Betalningsmottagare är ”24-timmars, Kryssarklubbens Stockholmskrets”. Ange vilken segling det gäller (vår, ensam eller höst), och som referens din mejladress (samma som du anger i anmälningsformuläret).

Två olika målgångar

Vårseglingen seglas första helgen i juni. Du kan välja mellan två olika målgångstillfällen:

Målgång lördag

Starta från någon av våra tolv startpunkter. Gemensam målgång vid punkt 552 Grönö på lördag eftermiddag. Efter seglingen samling i Björkvik på Ingarö. Natthamn finns. After-sail med eftersnack och middag på Bistro Björkvik klockan 18.30. Läs mer

 Seglingslängd	Startdag		Starttid
 12 timmar	lördag 6 juni kl 05.00-06.00
 24 timmar	fredag 5 juni kl 16.00-16.30
 48 timmar	torsdag 4 juni kl 12.00-16.30
 72 timmar	onsdag 3 juni kl 12.00-16.30
 96 timmar	tisdag 2 juni kl 12.00-16.30
 120 timmar	måndag 1 juni kl 12.00-16.30

Målgång söndag 7 juni

Starta från någon av våra tolv startpunkter. Gå i mål söndagen 7 juni vid samma punkt som du startade från.

 Seglingslängd	Startdag		Starttid
 12 timmar	söndag 7 juni kl 07.00-07.30
 24 timmar	lördag 6 juni kl 12.00-12.30
 48 timmar	fredag 5 juni kl 12.00-20.00
 72 timmar	torsdag 4 juni kl 12.00-20.00
 96 timmar	onsdag 3 juni kl 12.00-20.00
 120 timmar	tisdag 2 juni kl 12.00-20.00

Samling och middag i Björkvik

Vi som går i mål på lördagen har gemensam målgång vid 552 Grönö, samling i Björkvik (Ingarö) och middag på Bistro Björkvik.

Vi samlas klockan 18.20 på bistrons gästbrygga och går upp till bistron.

Menyn är en tvårätters som kostar 300 kronor:

 • ”SOS” – Smör, ost och sill med tillbehör.
 • Grillad biff med potatisgratäng med grillad tomat och rödvinssky.

Du kompletterar menyn på plats med dricka och om du vill ha efterrätt och kaffe.

Skeppare anmäler sig och sin besättning till middagen med länk längre upp på sidan. Bjud gärna med seglarvänner/familj till middagen.

Mer info om samlingen och middagen på sida två i Lokala föreskrifter.

De tolv startpunkterna

I de salta farvattnen kring Stockholm arrangeras 24-timmars av Kryssarklubbens Stockholmskrets. Det finns elva startpunkter, från norr till söder. Siffrorna hänvisar till punktens nummer i Punkt- och distanstabellen:

620 Hensviksudde (Singö)
588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
585 Furusund
580 Allegrogrund (Trälhavet)
579 Stinagrund (Saxarfjärden)
569 Kummelholmen (Husarö)
555 Stavsnäs
552 Grönö
540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
537 St. Rotholmen (Dalarö)
533 Måsknuv (Nynäshamn)
458 Svarthäll (Trosa)

Söder om oss arrangeras seglingar av Kryssarklubbens Sörmlandskrets och S:t Anna-kretsen, norr om oss av Eggegrundskretsen. I Mälaren, med startpunkter mellan Stockholms stadshus och Västerås arrangerar Kryssarklubbens Västermälarkrets.

Seglingshandlingar

Seglingshandlingarna kan hämtas via länkar på denna sida vartefter de blir klara. Kontrollera att du har senaste version lästa och med ombord innan du ger dig ut på seglingen!

De deltagare som särskilt anmält att de inte har tillgång till internet kommer att få handlingarna skickade med post före start.

Ändring av startdata

 • Byte av startplats noteras i loggboken.
 • Befälhavarbyte anmäls innan aktuell startperiod påbörjas.
 • Byte till kortare seglingsperiod anmäls innan första starttid för anmäld period. Ex: Stina ändrar från 48 till 24 timmar och skall alltså anmäla det senast fredag klockan 12:00.
 • Byte till längre seglingsperiod anmäls före start.

Ändrade startdata anmäls till anmalan@24-timmars.nu (helst) eller sms/telesvar tel: 072-2011604 (Arne Wallers).

Anmäl om du ställer in seglingen, inte kommer till start eller avbryter den.

Punkt- och distanstabeller (PoD)

Du kan välja en liten tabell med radie 30 M runt några av startpunkterna om du skall segla 12-timmars eller en fullständig tabell om du tänker segla riktigt länge. Tabeller finns även för radie 60 M och 120 M för 24-timmars eller 48-timmars.

Startpunkt Radie (M) från startpunkt
533 Måsknuv 30 M 60 M 120 M
555 Stavsnäs 30 M 60 M 120 M
588 Lidö 30 M 60 M 120 M
620 Hensviksudde 30 M 60 M 120 M

Punktkort

Ett punktkort över Stockholms inre skärgård visar punkter i den inre skärgården i pdf-format. Uppdaterat 2015.

Detaljerade punktkort inom radien 60 M från fyra startpunkter finns i tabellen nedan.

Startpunkt Radie (60 M) från startpunkt Information
533 Måsknuv hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2015, större överlapp norra – södra 2015-05-26
555 Stavsnäs hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2015, större överlapp norra – södra 2015-05-26
588 Lidö hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2015, större överlapp norra – södra 2015-05-26
620 Hensviksudde hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2015, större överlapp norra – södra 2015-05-26

Skicka in loggboken

Rapportera in din loggbok snarast möjligt efter seglingen, senast tisdagen efter seglingen. Helst med vår Excel-loggbok som du mejlar till loggbok@24-timmars.nu. Om det inte är möjligt tar vi emot loggböcker i pappersformat via post till den adress som finns i Lokala föreskrifter, INTE till SXK-kansli.

Du som kommer till After-Sail i Björkvik: Mejla din loggbok eller lämna pappersloggbok till fältkansliet så kommer dina resultat med i kvällens preliminära resultatlista.