Höstseglingen 2013 i Stockholm

Välj seglingslängd, starttid, startpunkt och målpunkt

Du kan välja mellan seglingslängderna 12, 24, 48, 72, 96 och 120 timmar.

Varje seglingslängd finns i två versioner. För de längre perioderna kan du gå i målgång på lördagen (för jubileumsmiddagen) eller söndagen. 12-timmars kan du starta antingen på lördag morgon eller vid lunchtid.

Starttid

Startpunkt

I de salta farvattnen kring Stockholm arrangeras 24-timmars av Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets. Det finns elva startpunkter. Siffrorna hänvisar till punktens nummer i Punkt- och distanstabellen. Från norr till söder:

 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Kartnålarna på bilden är klickbara.

Söder om oss i Stockholm arrangeras seglingar av Svenska Kryssarklubbens Sörmlandskrets och S:t Anna-kretsen, norr om oss av Eggegrundskretsen. I Mälaren, med startpunkter mellan Stockholms stadshus och Västerås arrangerar Svernska Kryssarklubbens Västermälarkrets.

Målpunkt.

 • Om du går i mål på söndagen så är din målpunkt samma som din startpunkt.
 • Om du går i mål på lördagen så kan du välja att gå i mål vid din startpunkt eller vid punkt 552 Grönö. Ange detta i fråga 27 i anmälningsformuläret om gemensam målgång. Punkt 552 Grönö ligger drygt 1 M SSO om Björkvik, Ingarö.

Anmäl båt, skeppare och gastar. Betala startavgift.

Anmäl dig senast 22 augusti för att komma med i startlistan.

Båt och skeppare

Du som skeppare anmäler dig själv och båten.

Kontrollera först att din båt har SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande SRS-talstabell. SRS-talet är efterföljare till LYS-talet.

Om din båt saknar SRS-tal välj Båten saknar SXK-tal, jag behöver få ett SXK-tal fastställt när du blir tillfrågad om handikapp i anmälningsformuläret Ansök sedan om ett SXK-tal för din båt. Du kommer att behöva mäta upp mått på din båt så var ute i god tid.

För att din deltagaranmälan skall vara komplett krävs att startavgiften är inbetald till plusgirokonto 166 95 92-6. Avgiften för skeppare är 175:- om du är medlem, annars 200:-. Avgiften omfattar också båtens gastar.

Inbetald avgift återbetalas inte.

I anmälningsformuläret kan du kryssa i en ruta för att beställa den orangea deltagarvimpeln. Den skickas till dig med post. Om du gör anmälan sent eller är orolig om den hinner skickas i tid kan du besöka Svenska Kryssarklubbens Stockholms krets kansli i Nacka Strand eller ringa dit på: 08-716 22 50.

Gastar

Gastar som …

 • är anmälda
 • har fyllt 15 år
 • deltar på ett kvalificerat sätt enligt skepparens intyg

… får tillgodoräkna sig båtens distans i maratonlistan på samma sätt som skepparen. Anmälan sker i samma formulär som för skeppare och båt.

Distansen meriterar till plaketter och 24-timmarsintyg.

Ändra anmälan (start-/målplats, seglingslängd, starttid, skeppare).

Ibland händer det att saker ändras. Du kan ändra i din deltagaranmälan till anmalan@24-timmars.nu (helst) eller sms/telesvar tel: 072-201 1604:

 • Befälhavarbyte anmäls innan din anmälda startperiod påbörjas.
 • Byte till kortare seglingsperiod anmäls innan första starttid för anmäld period.
 • Byte till längre seglingsperiod anmäls innan start.
 • Byte av målplats (samma som startplats eller gemensam målgång) anmäls innan seglingen påbörjas.

Byte av startplats noteras i loggboken, behöver inte anmälas.

Byte av båt är samma sak som avanmälan av en båt och nyanmälan av en annan.

Rapportera inställd/avbruten segling.

Om du inte kommer till start eller avbryter seglingen: meddela det så snabbt som möjligt till anmalan@24-timmars.nu (helst) eller sms/telesvar tel: 072-201 1604. Meddela också hem om du ändrar dina seglingsplaner.

Rapportera sedan i lugn och ro varför du ställer in seglingen, inte kommer till start eller avbryter den. Uppgifterna används när vi utvärderar seglingen.

Alla seglingsdokument: regler, punkt- och distanstabell, punktkort, …

Se till att ha dokumenten ombord. En del dokument uppdateras inför seglingen. Då ger vi dem en högre revisionsbokstav.

Punkt- och distanstabeller (PoD)

Punkt- och distanstabellen beskriver punkterna, mellan vilka punkter det finns sträckor som du får segla och vilken distans du får för dem.

Du kan välja en liten tabell med radie 30 M runt några av startpunkterna om du skall segla 12-timmars, radie 60 M för 24-timmars eller 120 M för 48-timmars.

Startpunkt Radie (M) från startpunkt
533 Måsknuv 30 M 60 M 120 M
555 Stavsnäs 30 M 60 M 120 M
588 Lidö 30 M 60 M 120 M
620 Hensviksudde 30 M 60 M 120 M

Ändringarna från 2012 är små:

 • Punkt 553 har fått ny definition och bytt namn till Norrviken eftersom Radiomasterna har rivits. Positionen är oförändrad.
 • Sträckan 550 Storgrundet – 962 Flötjan har återinförts.
 • Sträckan 560 Hundskärsknuv – 962 Flötjan har utgått.

Om du vill föra in ändringarna i utskrifter av 2012 års punkt- och distanstabell finns:

Punktkort

Ett punktkort över Stockholms inre skärgård visar punkter i den inre skärgården i pdf-format.

Detaljerade punktkort inom radien 60 M från fyra startpunkter finns i tabellen nedan.

Startpunkt Radie (60 M) från startpunkt Information
533 Måsknuv hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Ingen uppdatering 2013
555 Stavsnäs hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd
588 Lidö hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd
620 Hensviksudde hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd

Om du inte kan skriva ut i A3, använd valet ”aktuell vy” vid utskrift från Adobe Reader för att göra utskrift i A4.

Punkter och sträckor för Google Earth

Punkter i filformat till navigator

 • Elektroniska punkttabeller 2012 års version, kommer inte att ändras 2013.

Skjutvarningar på Utö skjutfält.

I Underrättelser för Sjöfarande (UfS 8865) finns en notis om skjutningar på Utö skjutfält som kan beröra dig som seglar längre perioder.

De tillfällen som kan vara aktuella för oss är:

 • 27 AUG 0830-1930
 • 28 AUG 0830-1930
 • 29 AUG 0830-2400

Området kallas ”Area 1” på sjökort. Punkt 514 Storskär ligger i detta område. En del av sträckorna till framför allt punkterna 513, 515 och 541 går genom skjutområdet.

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar om skjutningar pågår eller planers innan du passerar vattnen ost Utö. Från UfS: ”Upplysningar under pågående skjutning lämnas på VHF kanal 16, anrop Utö skjutfält, eller tel: 08-501 570 45. Information om kommande skjutningar, tel: 010-823 18 23.”

På plats vid samlingen i Björkvik

Bistro Björkviks gästbrygga.

Bistro Björkviks gästbrygga. Foto: Stefan Pettersson CC BY-SA

 • Gå i mål vid 552 Grönö och segla in till Björkvik (1,3 M NNV). Position: N 59° 13,26′, E 18° 32,36′.
 • Ge akt på tvåmetersgrund i inseglingen.
 • Förtöj vid Bistrons gästbrygga eller utsidan av Björkviks båtklubbs pir. Se grön markering i kartskiss. Plats finns inte innanför piren.
 • Hjälp andra deltagare att förtöja.
 • Lämna snabbt in loggboken till vårt fältkansli, Arne Wallers båt ”Bon Bon”, en ”Maxi Mixer”. Om möjligt mejla in excelloggboken, annars summerad pappersloggbok.
 • Förbered dig på att kortfattat presentera er segling vid samlingen.
 • Om du ställer in eller avbryter seglingen, kom till middagen ändå eller avboka till bistron, tel. 08-571 48 000.
 • Ta plats vid bordet klockan 18.00.
 • Betala middagen vid bordet, som ett vanligt restaurangbesök.
 • Du kan ligga kvar med båten över natten. Stressade gastar kan åka hem med SL-buss 428.

Skicka in loggboken

Rapportera in din loggbok så fort som möjligt efter seglingen, senast onsdagen efter seglingen. Helst i excelformat som du mejlar till loggbok@24-timmars.nu. Om det inte är möjligt tar vi emot loggböcker i pappersformat via post, adress finns i Lokala föreskrifter.

Du som kommer till jubileumsmiddagen i Björkvik: Mejla din loggbok eller lämna pappersloggbok till fältkansliet så kommer dina resultat med i kvällens preliminära resultatlista.

För att ladda ner excelloggboken med Internet Explorer (fungerar liknande med andra webbläsare) gör så här:

 1. Klicka på länken här ovanför med höger musknapp.
 2. I den dialogruta som visas, välj Spara mål som …(Save target as…) om du använder engelskspråkig Internet Explorer
 3. Fönstret Filhämtning visas.
 4. Välj filnamn och i vilken katalog du vill spara filen i din dator.
 5. Öppna sedan loggboksfilen i Excel och följ anvisningarna.